سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1عناصر اصلی طراحی گروه بندی نشده
2سوالات اخر فصل ایلوستریتورگروه بندی نشده
3سوالات آخر فصل کارل دراوگروه بندی نشده
4بانک سوالات مسابقات علمی و عملی و علمی کاربردیگروه بندی نشده
5بانک سوالات کاردانشگروه بندی نشده
6بانک سوالاتگروه بندی نشده
7سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شهریورماه 95گروه بندی نشده
8سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه خردادماه 1395گروه بندی نشده
9تاریخ هنرایران /هنر آموزخانم جلالوندیگروه بندی نشده
10طرح درس عکاسی یک روزانه و سالانه /خانم شفیعی برزگرگروه بندی نشده
11عکاسی دو /هنرآموز خانم تقواییگروه بندی نشده
12نمونه سوال تاریخ هنر/مکعبگروه بندی نشده
13تاریخ هنر /هنر آموزخانم تقواییگروه بندی نشده
14نمونه سوالات تاریخ هنرجهان/هنر آموز خانم قرق در دوستگروه بندی نشده
15 سوال درسی طراحی یک هنرآموز مریم فراهانی گروه بندی نشده
16طرح درس طراحی /هنر آموز خانم فراهانیگروه بندی نشده
17نمونه سوالات /مبانی هنرهای تجسمی / چاپ دستی/ فتو شاپ/ طراحی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
18نمونه سوالات مکاتب نقاشی چهره سازی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
19نمونه سوالات تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
20مبانی هنرهای تجسمی/خانم ایرانی هنر آموزمبانی هنر های تجسمی
21طرح درس سالانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
22طرح درس روزانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
23طرح درس سالانه چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
24مناظر مرایا/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
25تصویرسازی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
26خط در گرافیک/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
27تاریخ هنر جهان/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
28تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
29عکاسی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
30چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
31مسابقات علمی وعملی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
32فتوشاپ/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
33کارل دراو/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
34گرافیک سیاه و سفید/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
35گرافیک کامپیوتری/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
36گرافیک رنگی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
37طراحی امور گرافیکی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
38ایلستریتور/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
39گرافیک رنگی2/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
40گرافیک رنگی1/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
41گرافیک رنگی/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
42گرافیک سیاه وسفید/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
43طرح درس مناظر ومرایا سالانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
44طرح درس مناظر ومرایا روزانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
45خط در گرافیک خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
46کارگاه هنر/هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
47تاریخ هنر /هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
48کارگاه هنر/ هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
49آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
50آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
51سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
52مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
53طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
54سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
55طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
56فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
57گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
58طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
59طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
60سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
61سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
62سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
63سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
64گرافیک رایانهگرافیک رایانه
65گرافیک رایانهگرافیک رایانه
66پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
67دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
68نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
69کارگاه هنر دوکارگاه هنر
70هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
71طرح درسگروه بندی نشده
72طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
73عکاسی 1گروه بندی نشده
74عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
75کارل دراوگروه بندی نشده
76طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
77طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
78طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
79طراحی1و2گروه بندی نشده
80هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
81مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
82مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
83مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
84هندسههندسه ومناظر ومرایا
85کارگاه هنرکارگاه هنر
86تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
87سیر هنر درتاریختاریخ هنر
88مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
89هنر راهنماییهنر راهنمایی
90انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
91مبانی تصویر سازیتصویر سازی
92طراحیطراحی
93مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
94تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
95کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
96کارگاه هنرکارگاه هنر
97تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
98طراحیطراحی
99مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی