سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1کارگاه هنر دوکارگاه هنر
2هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
3طرح درسگروه بندی نشده
4طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
5عکاسی 1گروه بندی نشده
6عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
7کارل دراوگروه بندی نشده
8طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
9طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
10طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
11طراحی1و2گروه بندی نشده
12هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
13مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
14مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
15مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
16هندسههندسه ومناظر ومرایا
17کارگاه هنرکارگاه هنر
18تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
19سیر هنر درتاریختاریخ هنر
20مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
21هنر راهنماییهنر راهنمایی
22انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
23مبانی تصویر سازیتصویر سازی
24طراحیطراحی
25مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
26تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
27کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
28کارگاه هنرکارگاه هنر
29تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
30طراحیطراحی
31مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس