سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
2مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
3مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
4مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
5هندسههندسه ومناظر ومرایا
6کارگاه هنرکارگاه هنر
7تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
8سیر هنر درتاریختاریخ هنر
9مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
10هنر راهنماییهنر راهنمایی
11انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
12مبانی تصویر سازیتصویر سازی
13طراحیطراحی
14مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
15تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
16کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
17کارگاه هنرکارگاه هنر
18تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
19طراحیطراحی
20مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس