سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
2طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
3فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
4گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
5طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
6طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
7سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
8سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
9سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
10سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
11گرافیک رایانهگرافیک رایانه
12گرافیک رایانهگرافیک رایانه
13پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
14دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
15نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
16کارگاه هنر دوکارگاه هنر
17هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
18طرح درسگروه بندی نشده
19طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
20عکاسی 1گروه بندی نشده
21عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
22کارل دراوگروه بندی نشده
23طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
24طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
25طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
26طراحی1و2گروه بندی نشده
27هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
28مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
29مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
30مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
31هندسههندسه ومناظر ومرایا
32کارگاه هنرکارگاه هنر
33تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
34سیر هنر درتاریختاریخ هنر
35مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
36هنر راهنماییهنر راهنمایی
37انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
38مبانی تصویر سازیتصویر سازی
39طراحیطراحی
40مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
41تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
42کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
43کارگاه هنرکارگاه هنر
44تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
45طراحیطراحی
46مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس