سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال طراحی زبان بصری هنرآموز سرکار خانم جلالوندیگروه بندی نشده
2عناصر اصلی طراحی گروه بندی نشده
3سوالات اخر فصل ایلوستریتورگروه بندی نشده
4سوالات آخر فصل کارل دراوگروه بندی نشده
5بانک سوالات مسابقات علمی و عملی و علمی کاربردیگروه بندی نشده
6بانک سوالات کاردانشگروه بندی نشده
7بانک سوالاتگروه بندی نشده
8سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شهریورماه 95گروه بندی نشده
9سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه خردادماه 1395گروه بندی نشده
10تاریخ هنرایران /هنر آموزخانم جلالوندیگروه بندی نشده
11طرح درس عکاسی یک روزانه و سالانه /خانم شفیعی برزگرگروه بندی نشده
12عکاسی دو /هنرآموز خانم تقواییگروه بندی نشده
13نمونه سوال تاریخ هنر/مکعبگروه بندی نشده
14تاریخ هنر /هنر آموزخانم تقواییگروه بندی نشده
15نمونه سوالات تاریخ هنرجهان/هنر آموز خانم قرق در دوستگروه بندی نشده
16 سوال درسی طراحی یک هنرآموز مریم فراهانی گروه بندی نشده
17طرح درس طراحی /هنر آموز خانم فراهانیگروه بندی نشده
18نمونه سوالات /مبانی هنرهای تجسمی / چاپ دستی/ فتو شاپ/ طراحی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
19نمونه سوالات مکاتب نقاشی چهره سازی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
20نمونه سوالات تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
21مبانی هنرهای تجسمی/خانم ایرانی هنر آموزمبانی هنر های تجسمی
22طرح درس سالانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
23طرح درس روزانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
24طرح درس سالانه چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
25مناظر مرایا/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
26تصویرسازی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
27خط در گرافیک/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
28تاریخ هنر جهان/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
29تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
30عکاسی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
31چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
32مسابقات علمی وعملی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
33فتوشاپ/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
34کارل دراو/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
35گرافیک سیاه و سفید/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
36گرافیک کامپیوتری/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
37گرافیک رنگی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
38طراحی امور گرافیکی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
39ایلستریتور/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
40گرافیک رنگی2/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
41گرافیک رنگی1/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
42گرافیک رنگی/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
43گرافیک سیاه وسفید/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
44طرح درس مناظر ومرایا سالانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
45طرح درس مناظر ومرایا روزانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
46خط در گرافیک خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
47کارگاه هنر/هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
48تاریخ هنر /هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
49کارگاه هنر/ هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
50آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
51آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
52سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
53مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
54طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
55سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
56طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
57فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
58گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
59طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
60طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
61سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
62سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
63سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
64سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
65گرافیک رایانهگرافیک رایانه
66گرافیک رایانهگرافیک رایانه
67پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
68دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
69نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
70کارگاه هنر دوکارگاه هنر
71هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
72طرح درسگروه بندی نشده
73طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
74عکاسی 1گروه بندی نشده
75عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
76کارل دراوگروه بندی نشده
77طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
78طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
79طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
80طراحی1و2گروه بندی نشده
81هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
82مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
83مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
84مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
85هندسههندسه ومناظر ومرایا
86کارگاه هنرکارگاه هنر
87تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
88سیر هنر درتاریختاریخ هنر
89مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
90هنر راهنماییهنر راهنمایی
91انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
92مبانی تصویر سازیتصویر سازی
93طراحیطراحی
94مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
95تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
96کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
97کارگاه هنرکارگاه هنر
98تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
99طراحیطراحی
100مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی