سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
2آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
3سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
4مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
5طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
6سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
7طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
8فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
9گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
10طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
11طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
12سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
13سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
14سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
15سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
16گرافیک رایانهگرافیک رایانه
17گرافیک رایانهگرافیک رایانه
18پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
19دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
20نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
21کارگاه هنر دوکارگاه هنر
22هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
23طرح درسگروه بندی نشده
24طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
25عکاسی 1گروه بندی نشده
26عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
27کارل دراوگروه بندی نشده
28طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
29طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
30طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
31طراحی1و2گروه بندی نشده
32هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
33مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
34مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
35مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
36هندسههندسه ومناظر ومرایا
37کارگاه هنرکارگاه هنر
38تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
39سیر هنر درتاریختاریخ هنر
40مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
41هنر راهنماییهنر راهنمایی
42انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
43مبانی تصویر سازیتصویر سازی
44طراحیطراحی
45مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
46تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
47کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
48کارگاه هنرکارگاه هنر
49تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
50طراحیطراحی
51مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس