سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1طرح درسگروه بندی نشده
2طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
3عکاسی 1گروه بندی نشده
4عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
5کارل دراوگروه بندی نشده
6طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
7طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
8طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
9طراحی1و2گروه بندی نشده
10هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
11مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
12مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
13مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
14هندسههندسه ومناظر ومرایا
15کارگاه هنرکارگاه هنر
16تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
17سیر هنر درتاریختاریخ هنر
18مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
19هنر راهنماییهنر راهنمایی
20انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
21مبانی تصویر سازیتصویر سازی
22طراحیطراحی
23مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
24تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
25کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
26کارگاه هنرکارگاه هنر
27تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
28طراحیطراحی
29مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس