سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی هنر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1بانک سوالاتگروه بندی نشده
2سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شهریورماه 95گروه بندی نشده
3سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه خردادماه 1395گروه بندی نشده
4تاریخ هنرایران /هنر آموزخانم جلالوندیگروه بندی نشده
5طرح درس عکاسی یک روزانه و سالانه /خانم شفیعی برزگرگروه بندی نشده
6عکاسی دو /هنرآموز خانم تقواییگروه بندی نشده
7نمونه سوال تاریخ هنر/مکعبگروه بندی نشده
8تاریخ هنر /هنر آموزخانم تقواییگروه بندی نشده
9نمونه سوالات تاریخ هنرجهان/هنر آموز خانم قرق در دوستگروه بندی نشده
10 سوال درسی طراحی یک هنرآموز مریم فراهانی گروه بندی نشده
11طرح درس طراحی /هنر آموز خانم فراهانیگروه بندی نشده
12نمونه سوالات /مبانی هنرهای تجسمی / چاپ دستی/ فتو شاپ/ طراحی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
13نمونه سوالات مکاتب نقاشی چهره سازی/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
14نمونه سوالات تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم پولادوندگروه بندی نشده
15مبانی هنرهای تجسمی/خانم ایرانی هنر آموزمبانی هنر های تجسمی
16طرح درس سالانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
17طرح درس روزانه خط در گرافیک/هنر آموز خانم امیریگروه بندی نشده
18طرح درس سالانه چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
19مناظر مرایا/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
20تصویرسازی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
21خط در گرافیک/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
22تاریخ هنر جهان/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
23تاریخ هنر ایران/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
24عکاسی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
25چاپ دستی/هنر آموز خانم محمدیگروه بندی نشده
26مسابقات علمی وعملی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
27فتوشاپ/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
28کارل دراو/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
29گرافیک سیاه و سفید/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
30گرافیک کامپیوتری/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
31گرافیک رنگی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
32طراحی امور گرافیکی/هنر آموزکرمی رادگروه بندی نشده
33ایلستریتور/هنر آموز خانم کرمی رادگروه بندی نشده
34گرافیک رنگی2/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
35گرافیک رنگی1/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
36گرافیک رنگی/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
37گرافیک سیاه وسفید/هنر آموز خانم اقتصادیگروه بندی نشده
38طرح درس مناظر ومرایا سالانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
39طرح درس مناظر ومرایا روزانه/خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
40خط در گرافیک خانم نجمی هنر آموزگروه بندی نشده
41کارگاه هنر/هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
42تاریخ هنر /هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
43کارگاه هنر/ هنر آموزخانم احمدیگروه بندی نشده
44آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
45آزمون گرافیک کامپیوتری/مسابقاتگروه بندی نشده
46سوالات نهایی دیماه 94گروه بندی نشده
47مکاتب چهره سازیگروه بندی نشده
48طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
49سوالات خود ارزیابی هوشمند با فرمت فلش برای مهارتهای گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
50طرح درس گرافیک رایانهگروه بندی نشده
51فرم خام طرح درس گروه بندی نشده
52گرافیک کامپیوتریگروه بندی نشده
53طرح درس خط در گرافیکگروه بندی نشده
54طرح درس مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
55سوالات نهایی تصویرسازی سال 1388تا 1394تصویر سازی
56سوالات نهایی طراحی2 سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
57سوالات نهایی تاریخ هنر جهان سال 1388تا 1394گروه بندی نشده
58سوالات نهایی هندسه مناظر مرایا سال 1388تا 1394هندسه ومناظر ومرایا
59گرافیک رایانهگرافیک رایانه
60گرافیک رایانهگرافیک رایانه
61پیش دانشگاهی هنرگروه بندی نشده
62دریافت سوالات امتحانات نهایی شهریور1394گروه بندی نشده
63نهایی شهریور 94گروه بندی نشده
64کارگاه هنر دوکارگاه هنر
65هنر وادب فارسیگروه بندی نشده
66طرح درسگروه بندی نشده
67طرح درس کارگاه گرافیکگروه بندی نشده
68عکاسی 1گروه بندی نشده
69عكاسي ديجيتال گروه بندی نشده
70کارل دراوگروه بندی نشده
71طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
72طراحی امور گرافیکیگروه بندی نشده
73طراحی عمومی چهرسازیگروه بندی نشده
74طراحی1و2گروه بندی نشده
75هندسه مناظر مرایاهندسه ومناظر ومرایا
76مجموعه سوالات دروس کاردانش تصویر سازی رایانهتصویر سازی
77مجموعه سوالات دروس کاردانش نقاشی چهرهنقاشی چهره
78مجموعه سوالات دروس کاردانش گرافیک رایانهگرافیک رایانه
79هندسههندسه ومناظر ومرایا
80کارگاه هنرکارگاه هنر
81تاریخ هنر جهانتاریخ هنر
82سیر هنر درتاریختاریخ هنر
83مناظر ومرایاهندسه ومناظر ومرایا
84هنر راهنماییهنر راهنمایی
85انسان فضا طراحیانسان فضا طراحی
86مبانی تصویر سازیتصویر سازی
87طراحیطراحی
88مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
89تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
90کنکور هنر(عمومی و اختصاصی)گروه بندی نشده
91کارگاه هنرکارگاه هنر
92تاریخ هنر ایرانتاریخ هنر
93طراحیطراحی
94مبانی هنرهای تجسمیمبانی هنر های تجسمی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس